Personel Sayıları
Profesör 17
Doçent 9
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 42
Öğretim Görevlisi 114
Uzman 0
İdari Personel 415
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 0 0
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 0 0
Genel Toplam 0