Personel Sayıları
Profesör 18
Doçent 11
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 47
Öğretim Görevlisi 118
Uzman 0
İdari Personel 414
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 0 0
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 0 0
Genel Toplam 0