Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Amacımız;

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümünün Vizyonu, Küresel gerçekler ve yerel ihtiyaçlar dikkate alınarak, din eğitim ve öğretimi alanında ürettiği bilgiler ve geleceği öngörerek geliştirdiği programlarıyla, din olgusu, dinler ve değerler hakkında yeni araştırmaları takip etmeye; yetkin olarak yetiştirdiği din eğitimcileri ile ulusal ve uluslar arası düzeyde, kabul gören, saygın bir bölüm olmaktır.

 

Hedeflerimiz;

Türkiye'de örgün ve yaygın din eğitimi öğretimi alanında yeni bilgi, ihtiyaç ve eğilimleri takip ederek, İslam, diğer dinler ve değerler alanında yeterli bilgiye sahip, öğretmenlik formasyonu kazanmış, toplumsal ihtiyaç ve taleplere duyarlı, yetenekli, yaratıcı ve sistematik düşünebilen, toplumu ile bütünleşmiş öğretmenler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Bölüm Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları:

  • Bu programı bitirenler, İlköğretim okullarında Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev alabilirler.
  • Bölüm mezunları, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde düzenlenecek eğitim programlarında görev alabilirler.
  • Lisans öğrenimleri süresince Yan Alan Programına devam eden ve Sertifika alanlar, ihtiyaç olması durumunda, örgün eğitim programlarındaki yan alanları ile ilgili derslerde de görev alabilirler.
  • Yurt içi ve yurt dışında din eğitimi veren resmi veya özel, örgün ya da yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev alabilirler.